ПартньориМарицатек АД е отворена за партньорства в България и в чужбина.