МениджмътИзпълнителен директор е Станислав Миладинов. От 1988 досега е работил само в предприятия от българската текстилна индустрия. В Марицатек АД започва работа от създаването на фирмата и ръководи  всички процеси – строителството и ремонтите на сградния фонд,  покупката на текстилните машини и подбора на персонала.